Препаративні форми та їх відмінність

Препаративні форми та їх відмінність

Ефективність засобів захисту залежить від їх формуляцій!

500Лише абсолютна досконалість колоїдних розчинів та мікроемульсій
їх переваги над традиційними формуляціями, гарантують Вам високий, якісний врожай та примножать Ваш прибуток.

На даний час існують різні препаративні форми пестицидів – порошки, водорозчинні гранули, суспензії, текучі концентрати суспензій, емульсії, масляні емульсії, олійні дисперсії, мікроемульсії та колоїдні розчини. Вище перераховані формуляції з’являлися в різні періоди, з появою інноваційності думки, винаходу, з розвитком можливостей технологій виробництва.

Найбільш ефективні засоби захисту (за різних умов використання) – препарати з найменшим розміром частинок діючих речовин. За рахунок зміни формуляції в пестицидах значно підвищилась якість та ефективність обробітку, вдалось збільшити врожайність та покращити якість с.-г. культур, знизити забруднення довкілля.

Основні відмінності препаративних форм.

За величиною часток речовин, що складають дисперсну фазу, дисперсні системи діляться на грубодисперсні (суспензії, емульсії, порошки) з розмірами часток більше 100 нм і тонкодисперсні (колоїдні розчини, мікроемульсії) з розмірами часток від 100 до 1 нм.

Грубодисперсні системи або зависі («взвеси» рос.) – дисперсні, непрозорі системи, розмір частки фази яких більше 10 нм., ми можемо їх побачити неозброєним оком. Дисперсна фаза і дисперсне середовище легко розділяються відстоюванням, фільтруванням. Такі системи поділяють на:

1.       Суспензії – зависі твердих частинок у рідкому середовищі. Тобто це грубодисперсні системи, в яких дисперсною фазою є тверда речовина, а дисперсійною – рідина, у якій тверда речовина практично не розчиняється. Наприклад, аби виготувати водну суспензію глини, її подрібнюють, висипають у воду та ретельно перемішують, поступово частинки глини під дією сили земного тяжіння осідають на дно посудини. Процес осідання триватиме довше, чим дрібніші частики дисперсної фази.

2.       502Емульсії – дисперсні системи, в яких і дисперсна, й дисперсійна фази – рідини, що змішуються. Виготувати емульсію можна, наприклад, тривалим збовтуванням суміші води та олії. Це добре відомі вам молоко, лімфа, водоемульсивні фарби і т.д.

503Тонкодисперсні системи або колоїдні розчини, мікроемульсії – дисперсні системи, в яких розмір часток від 100 до 1 нм. Ці частки не видно неозброєним оком, і дисперсна фаза і дисперсне середовище в таких системах відстоюванням розділяються дуже важко. Якщо золі й відстоюються, то дуже повільно (інколи за кілька років). Частинки дисперсної фази колоїдних розчинів неможливо відокремити від дисперсійної фази фільтруванням. За допомогою звичайних центрифуг також практично неможливо розділити колоїдний розчин на його складові.

Колоїдні розчини – це більшість рідин живої клітини (цитоплазма, ядерний сік – каріоплазма, вміст органоїдів і вакуолей) і живого організму в цілому (кров, лімфа, травні соки і так далі). Такі системи утворюють клеї, крохмаль, білки, деякі полімери. Колоїдні розчини (золі) грунтів забезпечують їхню родючість. Препарати на основі золів срібла, золота, платини використовують у медицині як дезинфікуючі засоби та маркери (визначники) небезпечних хвороб.

Характерна властивість колоїдних розчинів – їх прозорість та стабільність. Колоїдні розчини містять частинки твердої речовини (міцели), які перебувають у броунівському русі. Саме він перешкоджає осіданню частинок дисперсної фази під дією сили тяжіння і є однією з причин стійкості колоїдних розчинів. Колоїдні розчини зовні схожі на істинні розчини і відрізняються лише тим, що промінь світла проходячи через зол розсіюється, таким чином, що його шлях стає видимим.

Виготовити колоїдний розчин можливо методом солюбілізації – розчиненням в солюбілізованих поверхно активних речовинах – «солюбілізаті», нерозчинних в воді діючих речовин до міцел – дрібнодисперсних частинок менше 0,1 мкм. Складність виготовлення колоїдних розчинів пестицидів саме і полягає в пошуку «СОЛЮБІЛІЗАТА», який був би не токсичним до рослинного організму та утворював стабільні розчини наночастинок діючих речовин при змішуванні з водою.