Технологія колоїдних формуляцій

601Технологія колоїдних формуляцій

(колоїдні розчини та мікроемульсії)

Технологія колоїдних формуляцій – це інноваційна технологія від «CHEMISCHE GUTER AG», яка значно підвищує біологічну активність і ефективність пестицидів за будь-яких умов використання в тому числі і в умовах ризикованого землеробства в умовах сухого та жаркого клімату.

Відомо (вченими світу доведено), що найефективніший метод підвищення біологічної активності пестициду є створення ефективної препаративної форми, яка б змогла б забезпечити найкращий контакт препарату з рослиною та забезпечити ефективне проникнення препарату в кутикулу рослини.

602Концентрати колоїдних розчинів (ККР) та мікроемульсії (МЕ) – це збалансована система органічних компонентів та води. Вони відрізняються від емульсій розмірами гідрофобних та гідрофільних частинок (0,01-0,1 мкм), які менші в 200-3000 разів частинок діючих речовин відомих Вам емульсійних препаратів. Саме цим і пояснюється прозорість і стабільність як концентратів, так і їх робочих розчинів з водою за різних температур.

Концентрати колоїдних розчинів (ККР) та мікроемульсії (МЕ) на даний час – найефективніші, найнадійніші продукти серед всіх існуючих на ринку засобів захисту рослин. Висока ефективність та надійність продуктів досягається за рахунок неперевершеним їх здатностям.

Здатність наночастинок діючих речовин бути стабільними в робочому розчині за будь-яких умов дає можливість проводити високоякісне обприскування. Під час обприскування продуктами на основі ККР та МЕ не забиваються фільтри та форсунки обприскувачів, значно підвищується ефективність та продуктивність обприскування, збільшується ресурс машин, заощаджуються час на догляді та обслуговуванні, заощаджуються кошти на придбанні дорогих запчастин та механізмів до агрегатів.

Здатність продуктів та їх робочих розчинів до стабільності в часі дало змогу с.-г. підприємствам покращити якість логістики. Господарства отримали можливість готувати робочі розчини завчасно до внесення, що значно економить кошти та час, розв’язує багато інших організаційних питань, які виникають при догляді с.-г. культур.

603Нанорозміри частинок, котрі в сотні разів менші за розмірами клітини, за будь-яких умов швидко та глибоко проникають в рослину або в клітину патогена. Саме здатність швидкого проникнення в рослину та організм патогена дало можливість значно знизити норму витрати діючих речовин на 1га. Досягнення високої біологічної ефективності та низьких норм витрати діючих речовин  дозволило виключити хімічний стрес та посилити ростові процеси в культурній рослині. Після внесення препаратів на основі колоїдних розчинів і мікроемульсій від «CHEMISCHE GUTER AG», в рослинах не порушується баланс гармонів (амінокислот), їх природній імунітет підвищується або залишається високим. Саме ця здатність дозволила фунгіцидам на основі ККР і МЕ значно підвищити період фунгіцидного захисту.